Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.06.2018
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch này, trong giai đoạn 2016-2020, có 10.106 hộ nghèo khu vực nông thôn được hỗ trợ nhà, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định từ các nguồn vận động hỗ trợ và vốn vay ưu đãi.

Trong đó ngân sách tỉnh chi là 20,212 tỉ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh vận động 15,159 tỉ đồng; huy động dòng họ và chính hộ gia đình được hỗ trợ nhà là 15,159 tỉ đồng; vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội 252,650 tỉ đồng. Tương ứng với mức ngân sách chi hỗ trợ 02 triệu đồng/căn; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh vận động 1,5 triệu đồng/căn; dòng họ và hộ gia đình 1,5 triệu đồng/căn và vốn vay là 25 triệu đồng/căn.

Cũng theo kế hoạch này trong năm 2018 sẽ có 1.213 hộ thuộc 09 huyện Tân Hiệp, Gò Quao, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Minh, Giồng Riềng, Châu Thành, An Biên, Hòn Đất được hỗ trợ nhà.

 

Nguyên Mai
Số lần đọc: 399

Tin liên quan