Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.05.2022
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động và tập hợp sức mạnh của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động ‘‘Tết Quân - Dân’ giai đoạn 2021-2025, các cơ quan thông tấn báo chí, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, và Nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết quân dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Kiên Giang.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND, về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết Quân - dân năm 2023”, gồm các nội dung:

-       Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về: Xây dựng nông thôn mới; Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; công tác tuyên quân, tuyển sinh quân sự; chính sách đối với dân tộc, tôn giáo; chính sách quân đội và hậu phương quân đội; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

-       Xây dựng các công trình phúc lợi xã hội: Xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Đồng đội”, nhà “Mái ấm tình thương”; nhà “Mái ấm công đoàn”, nhà “Tình thương”; làm cầu đường; xây dựng cổng chào ấp, xã; hố rác vệ sinh, kéo điện, nước sạch; phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường.

-       Thực hiện công tác chính sách: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

-       Tổ chức hội thi, hội thao: Thi gói, nấu bánh Tét và trang trí mâm ngũ quả; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Biểu diễn văn nghệ; thi đấu bóng đá, bóng chuyên; tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 211

Tin liên quan