Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.08.2022
Sáng ngày 29/7/2022, Mặt trận xã Thới Quản tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Triều, Huyện uỷ viên, Bí Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Danh Em, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đồng chí là trưởng các ban, ngành đoàn thể, bí thư chi bộ và Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thông báo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 đến các vị đại biểu tham dự hội nghị. Kết quả sáu tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ xã đến các ấp phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã; tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đồng thời tập trung tuyên truyền, thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Qua thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân tham gia hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với Đảng bộ xã chung tay đóng góp giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt 15 phần việc hộ gia đình xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, xử lý rác thải trong nhân dân, tổ chức các hoạt động của tháng hành động vì môi trường thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; thành lập mới mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, ra quân phát quang trên 3km đường giao thông nông thôn; đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đã được thành lập đem lại hiệu quả thiết thực gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Công tác an sinh xã hội luôn quan tâm, chăm lo cho người nghèo, sáu tháng đầu năm Mặt trận Tổ quốc đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây mới 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ thường xuyên và đột xuất 2.024 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được 3 cuộc, với 14 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các vị đại biểu HĐND các cấp xem xét. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban công tác Mặt trận các ấp phối hợp hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân, đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải 38/41 vụ, đạt 92,68%. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thường xuyên được quan tâm, củng cố, kiện toàn từng bước đi vào hoạt động ổn định chất lượng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Triều, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Mặt trận Tổ quốc xã. Qua đó đề nghị Mặt trận tiếp tục phát huy hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cần đổi mới phương thức tuyên truyền gắn với việc làm thiết thực, phát huy sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngọc Dung
Số lần đọc: 87

Tin liên quan