Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 12.01.2021
Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 24/Qđ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, tính đến tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 8.790 hộ nghèo, với 28.070 người, chiếm 1,91% dân số trong tỉnh (giảm 0,78% so với năm 2019). Hộ cận nghèo có 19.378 hộ, với 71.801 người, chiếm 4.21% dân số trong tỉnh (giảm 0,38% so với năm 2019). Nơi có hộ nghèo cao nhất trong tỉnh là huyện Hòn Đất, với 1.273 hộ và thấp nhất là huyện Kiên Hải chỉ có 01 hộ.

Hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có 2.393 hộ, chiếm 27,22% hộ nghèo của tỉnh, trong đó đồng bào dân tộc Khmer có 2.339 hộ, chiếm 26,61% hộ nghèo của tỉnh; người Hoa có 53 hộ, chiếm 0,6%; dân tộc khác là 01 hộ, chiếm 0,01%.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 301

Tin liên quan