Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.10.2021
Để tiếp tục phát huy kết quả giúp đỡ người nghèo trong những năm qua, truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống.

Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động ủng hộ các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Tổ chức một số hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2021 đến 18/11/2021) nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Ngày  08  tháng  10 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 345/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021

Với yêu cầu các hoạt động cần phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có liên quan để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo. Tổ chức một số hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 181

Tin liên quan