Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.10.2017
Ngày 9/10/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017. Ban Biên tập xin đăng toàn văn.
Số lần đọc: 288

Tin liên quan