Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 19.04.2022
Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động “Vì người nghèo”.

Ngày 06/4/2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Liên Đoàn lao động tỉnh; Hội Chữ thập đỏ và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh ký kết kế hoạch liên tịch số 05/KHPH/PTTH-UBMTTQVN-LÐTBXH-LÐLÐ-HCTÐ-HBTBNN về việc tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bền vững tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025

Với yêu cầu công tác phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực; ưu tiên thông tin tuyên truyền, kết nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân từ thiện chung tay đóng góp hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó nhiệm vụ của Mặt trận là hiệp thương, thống kê số hộ nghèo, hộ cần nghèo và những hoàn cảnh có khó khăn đột xuất; cung cấp thông tin về những mô hình sản xuất; những cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả ở các địa phương trong thực hiện giảm nghèo bền vững, phối hợp thông tin, tuyên truyên kịp thời nhằm biểu dương tạo sự lao tỏa, nhận rộng góp phần tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Giới thiệu những tổ chức, cá nhân; các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia công tác từ thiện xà hội; phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp tiền và vật chất để tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm hoặc truyền hình, phát thanh trực tiếp tại Lễ trao qua cho hộ nghèo hằng năm. Chủ trì, thống nhất nội dung cùng các tổ chức thành viên, cụ thể hóa các nội dung đã nêu trong kế hoạch này; phân công các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả, hướng dẫn cấp hội phối hợp với Đài PTTH Kiên Giang, lồng ghép tuyên truyền nội dung, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhân rộng các mô hình tiêu biểu về thực hiện giảm nghèo bền vững; tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 169

Tin liên quan