Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.09.2022
Nhằm tổng kết 20 năm Ngày hội giai đoạn 2003-2023 là hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết đánh giá khách quan, toàn diện trong định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn mới.

Ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT về việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; với yêu cầu việc tổ chức tổng kết phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và được thực hiện từ cơ sở cấp xã, phường. Nội dung tổng kết phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm dân tộc, tôn giáo của từng địa phương. Tập trung khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội của Ngày hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của mỗi địa phương; làm rõ những giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện; những hạn chế, tồn tại và rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tổ chức tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo điểm nhấn tích cực hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 432

Tin liên quan