Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.09.2022
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày 19/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 89/HD-MTTW-BTT về nội dung xây dựng đô thị văn minh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; với yêu cầu tạo sự thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét công nhận đơn vị đạt chuẩn đô thị văn minh; Cụ thể hóa các tiêu chí về đô thị văn minh trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế của địa phương, cơ sở; Việc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 193

Tin liên quan