Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.09.2022
Nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; với yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới; thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao; tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 201

Tin liên quan