Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.09.2022
Nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh; đề cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh và tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại các địa phương.

Ngày 21/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh; với yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh phải đảm bảo khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân và nâng cao chất lượng đô thị văn minh đảm bảo tính hiệu quả, bền vững; Tổ chức lấy ý kiến phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức chính trị- xã hội và các ban, ngành chức năng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc tổ chức đảm bảo tính thực chất, tránh hình thức.

Nội dung lấy ý kiến lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 478

Tin liên quan