Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.04.2021
Chiều ngày 27/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (bất thường) hiệp thương bầu bổ sung các Ủy viên, Ủy viên Thường trực, thay thế chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động của Ban chấp hành Huyện ủy Tân Hiệp.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện. Chủ tọa Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đỗ Văn Cợp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các vị Ủy viên, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Kha, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã triển khai Thông báo số 110-TB/HU ngày 26/3/2021 ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất điều động công chức khối Đảng, đoàn thể huyện về cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Quyết định số 115-QĐ/HU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động cán bộ, công chức, đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đồng chí Đỗ Văn Cợp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Công văn số 582-MTTQ-BTT, ngày 26/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc cho ý kiến bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024; Tờ trình số 54/TTr-MTTQ-BTT, ngày 22/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc bầu bổ sung các Ủy viên, Ủy viên Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, và thông qua các danh sách bầu Ủy viên, Ủy viên Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các vị Ủy viên đã thảo luận thống nhất cao, 100% các vị Ủy viên biểu quyết chấp thuận tại Hội nghị về ba danh sách của các vị Ủy viên được bầu bổ sung vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Kết quả bầu bổ sung 15 vị Ủy viên vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Nguyễn Văn Chí, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại diện cho Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Kha, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chí và đề nghị trong thời gian tới, với nhiệm vụ được phân công, đồng chí Chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với chính quyền, Mặt trận các cấp đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng tốt hơn về cơ chế và phương thức thực hiện.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai tài liệu hỏi - đáp kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XI; Tài liệu hỏi - đáp về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và gửi ý thảo luận về quy trình hiệp thương bầu bổ sung các Ủy viên, Ủy viên Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác quản lý cán bộ.

Nhật Trường
Số lần đọc: 539

Tin liên quan