Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.08.2022
Ngày 29/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Công văn số 4273/MTTW-BTT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.

Trong đó nội dung tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng: Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng gần gũi, sinh động để thu hút trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng internet và mạng xã hội. Tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt đối với các hình thức truyền thông trên internet về quyền trẻ em và trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội, gia đình, nhà trường trong thực hiện lồng ghép chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng với các chương trình hành động vì trẻ em, các chương trình bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em. Vận động, khuyến khích gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên, phóng viên, biên tập viên, nhà báo thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình, tìm hiểu thông tin và khả năng tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng.

Các thông tin hoạt động truyền thông về “Phòng chống bắt nạt trên môi trường mạng cho trẻ em” theo các tài liệu dưới đây (nguồn từ Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì Chương trình):

- Tài liệu hướng dẫn kỹ năng “Phòng chống bắt nạt trên môi trường mạng cho trẻ em” được đăng tải trên website VN-COP: https://vn-cop.vn/tai-lieu/phong-chong-bat-nat-tren-moi-truong-mang-cho-tre-em.html.

- Tài liệu về “Truyện tranh về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bắt nạt trên môi trường mạng” được đăng tải trên website CN-COP: https://vn-cop.vn/tai-lieu/truyen-tranh-ve-bao-ve-tre-em-tren-moi-truong-mang-bat-nat-tren-moi-truong-mang.html.

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 86

Tin liên quan