Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.05.2016

Ban Tuyên giáo

SĐT: 02973 962385

Email: btgmttqkg@gmail.com, tuyengiao.mttq@kiengiang.gov.vn

1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo có chức năng tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên truyền của Mặt trận.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền trong từng thời gian và đột xuất về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về truyền thống lịch sử của địa phương, dân tộc, lich sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì. Phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Giúp Ban Thường trực biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận. Tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng dân tộc và các chương trình phối hợp tuyên truyền với các ngành liên quan.

- Hướng dẫn, tổng hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

- Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan tuyên truyền của tỉnh.

 

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Trần Thanh Phong

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Việt Thịnh

Phó Trưởng ban

 

3 Ngô Đức Tín Phó Trưởng ban  
 

 

Tấn Hưng
Số lần đọc: 932

Tin liên quan