Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 17.05.2016

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2014-2019

 

1. Bà Lê Thị Vệ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

2. Ông Danh Phúc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

3. Ông Ngô Phương Vũ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

4. Ông Phạm Thanh Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

5. Ông Trần Thanh Phong

Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

6. Ông Trương Kim Khánh

Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

7. Ông Nguyễn Việt Thịnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

8. Ông Phạm Văn Thức

Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

 

Tấn Hưng
Số lần đọc: 1105

Tin liên quan