Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.05.2016

Ban Phong trào

SĐT: 02973 876568

E-mail: phongtrao.mttq@kiengiang.gov.vn

1. Chức năng:

Ban Phong trào có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và tham gia thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, cụ thể: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dừng hàng Việt Nam”; giúp Ban vận động “Ngày vì người nghèo” xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” đúng quy chế, quy định của pháp luật hiện hành; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động đột xuất do Trung ương, tỉnh phát động như: ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; đề xuất phương án cho Ban Thường trực, Ban Cứu trợ tỉnh điều phối cứu trợ đột xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

-Đề xuất tham mưu cho Ban Thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai các chương trình phối hợp thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, Dân số KHHGĐ.... Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai các chương trình phối hợp, các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các đề án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

- Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam  tỉnh giữ mối quan hệ với Ban Phong trào Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công An tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Phạm Văn Thức

Phó Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Mai Uyên

Phó Trưởng Ban

 

3 Lê Thị Thanh Mộng Chuyên viên  
 
Ban biên tập
Số lần đọc: 1046

Tin liên quan