Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Sáng ngày 08/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giang Thành tổ chức Lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" từ nguồn vận động của Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện Giang Thành.